Založ si blog

;Panoptikum osobnostných porúch …

Je to vlastne zoznam zaujímavostí osobnostných porúch známych osobností verejného a politického života, ktorí značnou mierou ovplyvňujú životy nás všetkých niekedy aj kladne, alebo mnohokrát viac záporne. Ide tiež o voľné pokračovanie cyklu mojich blogov o veľkých malých ľuďoch, ktorí sa síce spoločensky alebo politicky presadili, ale ich zaradenie a praktické pôsobenie nedáva žiadne záruky k tomu, aby napĺňali svoje sľuby, ktoré dali svojim voličom. Nielen vo vláde a v parlamente, ale aj v rôznych verejných funkciách môžeme objaviť ľudí, ktorí na to, aby robili svoju prácu dobre a zodpovedne jednoducho nemajú. A to o to viac, že mnohí z nich ani svojimi súkromnými životmi nedávajú žiadny dobrý príklad širokej verejnosti, pretože vstupom do politiky, alebo do verejných funkcií sú aj vo svojom súkromí pod drobnohľadom spoločnosti. Takým markantným príkladom je aj posledný prípad machinácií s verejnou súťažou v jednej obci, kde starostka uprednostnila prenajímateľa pozemku tým, že sa v súťaži rozhodlo, že nájomné byty sa budú stavať firmou, ktorej vlastníkom je prenajímateľ pozemku kde sa má stavať. Že ide zároveň o poslankyňu za stranu OĽANO je zrejme iba podobnosť čisto náhodná ?! Za túto stranu je poslancom aj človek obvinený zo sexuálneho deliktu voči maloletej osobe. V nedávnej dobe musel odstúpiť aj štátny tajomník na ministerstve pôdohospodárstva, keď si “ vybavil “ a minister to podpísal dotáciu na chov prasiat, ktoré zasiahol mor na jedno prasa 4500 Eur. Keď sa kauza prevalila, tak sa rozhodol odstúpiť. No mohli by sme ísť aj ďalej, keďže na ministerstve práce a rodiny sa sľubujú nesplniteľné sľuby, keď sa na zvyšovanie dôchodkov plánuje použiť neexistujúce peniaze a keď sa minister ide na tlačovke s tým aj vychvaľovať aký on má sociálne cítenie, ale v koalícii to ešte nemal ani len prerokované. A ideme ďalej, na ministerstve životného prostredia musel odstúpiť po obrovskej vlne kritiky pre kamarátšaft v dosadzovaní do podriadených funkcií generálny riaditeľ štátnych lesov, keď nie je konca kraja pri presadzovaní zonácie národných parkov pre silné protesty zainteresovaných s ktorými nikto nerokoval, keď sa rozhodlo o zálohovaní PET fliaš, ale akcia má od začiatku mesiaca iba samé nedostatky a časté sťažnosti klientov obchodov pre dostatočnú nepripravenosť takejto akcie, keď minister obhajuje neobhájiteľné ak tvrdí že PET fľaše sú ekologickejšie ako sklenené pričom v Poltári, Lednickom rovnom či Valaskej Belej nemajú sklári prácu, keď minister viac chráni vlkov a medvede ako majiteľov stád oviec či iného dobytka ktorí majú pre ich veľké premnoženie veľké straty na ich úhyne dravou zverou a štát nerobí dostatočné odškodnenie a ľudia sa boja pre medvede ktoré si veľmi rýchlo zvykli na ľudské osídlenie vyberať odpadky už aj cez deň, skládky odpadov sa veľmi rýchlo zväčšujú aj pre benevolentnosť ministerstva niečo s tým robiť za situácie keď viazne triedenie odpadu a chýbajú spaľovne odpadu čo takáto pridružená výroba cementárni nestačí likvidovať, na zatepľovanie budov vyčlenilo ministerstvo z plánu obnovy 500 miliónov Eur a spolu s ministerstvom dopravy pôšt a výstavby cez štátny fond bývania pokračujú v nezmyselnom oblepovaní našej krajiny nevhodným škodlivým a horľavým polystyrénom pre jeho nízku nákupnú cenu čím sa enormne zvyšuje enviromentálna záťaž do budúcna pretože ide o nerecyklovateľný materiál. Na ministerstve dopravy sa naopak málo venuje investičným dlhom pri výstavbe diaľnic a rozvoji ostatnej infraštruktúry keď padajú mosty a je potrebná výmena železničného zvršku i lakových súprav za prezamestnanosti v železničnej doprave, keď sa vysoko podceňuje význam vodnej cesty medzi Baltským morom a Čiernym a Stredozemným morom prepojením vodných tokov Labe-Dunaj- Váh-Odra za situácie, keď je diaľnica D1 cez Považie od Bratislavy po Žilinu značne preťažená a lodná doprava po splavnení Váhu by ju mohla značne odbremeniť keď popritom by mohlo vzniknúť desiatky tisíc nových pracovných miest a keď EÚ už dávnejšie na to vyčlenila 150 Mld. Eur a nik z našej krajiny v tom okrem ČR a PR ani pri spoločných zasadaniach vlád ČR a SR nič nerobí. Ministerstvo financií má zrejme na všetko peniaze okrem pomoci tým, čo následkom obmedzujúcich opatrení počas pandémie covidu – 19 a jeho mutácii prichádzajú o svoje predpokladané zisky a investície čo sa bytostne dotýka aj ostatných ľudí ktorí sa živia prácou alebo podnikaním či živnostenstvom. Ministerstvo financií vedie človek, ktorý si nevedel robiť účtovníctvo ani vo vlastnej firme a musela mu ho robiť jeho manželka, človek ktorý chce bojovať za účinný zákon o preukazovaní majetku ale veľmi chytro previedol svoj majetok na svoju manželku, je to človek ktorý oklamal a sklamal všetkých svojich voličov keď im pred voľbami nasľuboval nesplniteľné keďže takmer nič zo svojich jedenástich bodov doteraz nesplnil, človek ktorý je v neustálom spore s ministrom hospodárstva ale je popritom zaujímavé že sa nakoniec na koaličnej rade vo všetkom zhodnú a to sa týka nielen ich, je to človek s najviac pochybným vzdelaním a naviac rozporuplnou osobnosťou v oblasti mentality. Kto je vlastne ministrom na ministerstve kultúry ?!, v drvivej väčšine neviditeľná pani hlavne čo sa týka jej pozitívnej aktivity voči kultúrnej obci. Ministerstvo hospodárstva je vedené bývalým emigrantom, ktorý v Nemecku pochytil dosť veľa z oblasti úspešného podnikania a jeho prioritou je primárne vždy iba presadzovanie výhodných podmienok pre podnikateľov ale zrejme sa ani len popritom neobtrel aj o sociálne rozmery tzn. o vytváranie znesiteľných podmienok pre fyzicky pracujúcich bez ktorých by mohli ísť všetky snahy podnikateľov iba dole vodou, inak aj v ostatnom bezcitný človek ak v dobe vrcholiacej pandémie si odskočí na dovolenku do Dubaja a potom pod kepienkom vetovej výstavy aj spolu s dcérou do SAE. V tom za ním nijak nezaostáva minister zdravotníctva, ktorý ako bývalý vojak má iba to svoje vojenské videnie problémov v zdravotníctve čo by si najradšej vzal na povel, ale to dobre nejde keďže ide o civilné osoby, no napriek tomu má k lekárom a zdravotníkom svoj vojenský odstup ako na vojne keďže sa stavia k ich oprávneným požiadavkám na zlepšenie pracovných prostredí a ich miezd odmerane a skôr s nezáujmom za situácie keď je zdravotníctvo takmer na lopatkách a už iba s veľkým premáhaním z posledných síl lapá po dychu, odmeňovanie lekárov a zdravotníkov za ich obetavú prácu prichádza prineskoro a v nedostatočnej miere a zdravotníctvo ako celok takmer kolabuje aj pre nedostatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pričom ho nielen naháňa doháňa ale už aj predbieha súkromný sektor v podobe Sveta zdravia v majetku Penty, čo odlákalo okrem tých čo už odišli do zahraničia aj zbytok personálu lekárov a zdravotníkov za lepšími podmienkami. V tejto oblasti veľmi chýba nejaká spätná väzba, ktorá by aj po absolvovaní VŠ vzdelania lekárov a zdravotníkov mohla udržať doma aspoň na dobu 5 rokov. Ministerstvo školstva je semenišťom pre gender ideológiu, keďže ho vedie duplikant, kopírant a plagiátor vzdelania, bývalý obuvník či holič ?!, vyznavač neoliberalizmu za situácie, keď sa u mládeže často prejavujú sklony k násilnostiam, šikanovaniu keď sa naproti tomu nevenuje na školách všetkých stupňov láska k vlasti, k morálnym hodnotám, k etike a k cti a dáva sa naopak prednosť výchove bezcitných chladne kalkulujucich mladých ľudí ktorým sa vštepuje iba jednostranný názor o tom že iba vysoko úspešní ľudia sa dokážu uplatniť v modernom svete. Na amišovskom ministerstve sa usadil človek, ktorý nemá nič spoločné s vysoko odborným vzdelaním v oblasti tohto rezortu a podľa toho vypadá aj jeho úspešnosť keď vytvorený inštitút pre digitalizáciu v Košiciach nič doteraz nevytvoril, keď sa nevie urobiť zmysluplný plán čerpania eurofondov, keď amišovka fušuje do obrannej zmluvy o ktorej ani nemá zdania o čom je, keď v minulosti mala amišovka pre ambície v podnikaní uvádzať aj že je vedecky činná ale nebola, keď, keď, keď … No nemôže ostať nitka suchá ani na ministerstve vnútra a policajnom prezidentovi, keďže obaja sú naviazaní na nitky vedúce k predsedovi OĽANO a podľa toho vyzerá aj ich práca, či skôr špinavá práca, keďže stále pretrváva medzi policajtami vojna tých lepších a zodpovednejších voči tým horším, ktorí sú ochotní urobiť pre svoju kariéru čokoľvek. Všetko mi to pripomína nie boj voči zločinným skupinám činným za predchádzajúcej vlády, ale iba ako primitívna pomsta Ficovi a spol. za šikanovanie ješitného a pomstychtivého Matoviča, ktorý to uplatňuje nadšene aj vo vlastnej vládnej koalícii. Predseda krajského súdu v Bratislave, JUDr. Peter Šamko to vo svojom článku v Pravde dostatočne pravdivo rozviedol.

Ešte zostáva jedna či dve osôbky, z ktorej jedna je tak nápadne podobná ministerke kultúry, že aj pripomína svojim pôsobením Kýblika z rozprávky o Snehulienke a siedmych trpazlíkov, no a tá druhá Pyšnú princeznú z rovnomennej rozprávky. Pyšná princezná už dávno zabudla na svojich občanov a už dávno nie je teda ani ich princeznou, aj keď by si to veľmi priala, pretože nezastupuje záujmy tých 90 % ľudí našej krajiny, ktorí odmietajú terajšiu vládu, ale drukuje tej úbohej skupinke 10 % a ani sa nezačervená, keď sa všemožne snaží zmieriť tento obrovský nepomer ktorý podľa nej vznikol rozdielnym chápaním protipandemických opatrení čo si úmyselne zamenila s tým, že skutočným vinníkom rozdelenia našej spoločnosti je terajšia neoliberálna vláda svojim amatérizmom, nevzdelanosťou, pokrytectvom a klamstvom vo všetkom, čo doteraz urobili. No a ten náš Kýblik / … povedzme si na rovinu … / , všetko čo robí, robí na želanie svojho predsedu, zametá, upratuje, umýva riad, vyhadzuje smeti, no skrátka, snaží sa svojmu predsedovi vyhovieť vo všetkom, ale je veľmi slabý rétorik, veľmi slabý v argumentoch, no skrátka tichošlápek, kde ho postavíš, tam stojí a to bez vlastného názoru, kresťan, čo sa k svojim občanom správa vysoko nekresťansky. No a na koniec, tak troška po radišínsky :

Knaško, Knaško, s tebú je to taško. Kýbla furt chváliš, ale ludý iba šáliš.

19,5 % …

25.03.2023

Podľa najnovšieho prieskumu volebných prefencii od agentúry median, dosiahol Smer – SSD skvelý výsledok – 19, 5 % a o päť percent prebehol konkurenčný Hlas – SD. Je to výsledok vysokej dôvery v politiku Roberta Fica a odpor voči nemastnej neslanej politike Pellegriniho, ktorý je síce skvelým rétorikom, veľa toho nahovorí, ale vyhýba sa úzkostlivo akejkoľvek [...]

Spravodlivosť v krvi …

18.03.2023

Kde sa vzali, tu sa vzali, odrazu na pódiu TB stáli – demokrati, Hegeroví demokrati. Bola doba, kdedy bolo tých samozvaných demokratov ako maku, bolo sa treba vyhradiť voči mafiánom a fašistom. Ozaj, najjednoduchší spôsob, ako sa stať antifašistom je iných označiť za fašistov, bez dôkazov s ignoráciou prezumpcie neviny – no takto jednoducho jednajú samozvaní [...]

Smrteľné nebezpečenstvo – PS …

06.03.2023

Už niw strana SAS je liberálnym strašiakom, po prevzatí predsedníctva mladým Šimečkom však dovŕšila svoju premenu na totálne radikálnu liberálnu politickú stranu. Veď je všeobecne známe verejné vyjadrenie novopečeného predsedu, že je tvrdým propagátorom jedného svetového superštátu, kde pre štáty, ktorých nosnou kostrou je štátoprávne usporiadanie na národnom [...]

Antony Blinken / Miroslav Wlachovský /

Blinken označil Slovensko za kľúčového spojenca v NATO a partnera

01.06.2023 23:36

Americký minister zahraničia to uviedol na neformálnom zasadnutí Severoatlantickej rady v Osle, kde sa stretol aj so šéfom slovenskej diplomacie Miroslavom Wlachovským.

jadrová zbraň strela nuclear

USA ďalej obmedzujú spoluprácu s Ruskom po jeho pozastavení účasti na jadrovej dohode

01.06.2023 23:25

Ide o ďalšiu reakciu na februárové rozhodnutie Ruska pozastaviť účasť na dohode Nový START, ktorá obmedzovala počet aktívnych jadrových zbraní a ich nosičov.

USA / Vlajka / Diplomacia /

USA otvoria svoje prvé diplomatické zastúpenie severne od polárneho kruhu

01.06.2023 23:07

USA, Rusko, ako aj Čína čoraz viac vnímajú Arktídu ako strategickú oblasť, pretože klimatická zmena spôsobujú úbytok ľadu v Severnom ľadovom oceáne.

Kim Čong un

Juhokórejská tajná služba: Kim Čong-un váži 140 kíl a má vážne poruchy spánku

01.06.2023 22:57

Tajná služba sa zaoberá aj možnosťou, že sa Kim dostane do "začarovaného kruhu" väčšej závislosti od alkoholu a nikotínu, prípadne že sa jeho nespavosť ešte zhorší.

jozefslavik22

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 86
Celková čítanosť: 179035x
Priemerná čítanosť článkov: 2082x

Autor blogu

Kategórie